bøker

Nye bøker: Det nye hyttelivet

Nye bøker Det nye hyttelivetHelen J. Gansmo, Thomas Berker og Finn Arne Jørgensen (red.):

Norske hytter i endring – om bærekraft og behag

Tapir Akademisk Forlag

 

Hytta er et fristed, et familiested og en måte å være i naturen på – men den kan også være en stressfaktor, et strengt regulert sosialt felt og et økende miljøproblem.

Hva kan hyttelivet fortelle om samspillet mellom samfunn og teknologi? Hva er drivkreftene bak hytteutviklingen, og hvilke konsekvenser skaper de nye fritidsboligene for naturen, for samfunnet rundt og for måten vi lever på?

I denne boka utforsker ulike fagfolk våre oppfatninger om den norske hytta, motsetningene som kan oppstå mellom dem, og hvordan vi kan forstå forholdet mellom hytter, miljø og samfunnsutvikling bedre.

Gansmo og Berker arbeider ved NTNU, mens Jørgensen gjorde det tidligere.