Strømtårn

Null utslipp fra norske kraftmagasin

Foto: Sira-Kvina

Foto: Sira-Kvina

Målinger fra kraftmagasin i Brasil har vist foruroligende høye verdier av klimagass­utslipp. Ut fra dette har FNs klimapanel (IPCC) beregnet teoretiske utslippsverdier fra norske kraftmagasiner, men vannkraftbransjen har ment at verdiene er altfor høye. Sira-Kvina kraftselskap har derfor deltatt i et forskningsprosjekt der SINTEF har gjennomført utlippsmålinger av CO2 og metangass til atmosfæren fra Svartevassmagasinet og Follsjø. Resultatene frikjenner norske vannkraftmagasiner for utslipp av klimagasser. SINTEF-forskere har også vist mangler ved studier gjennomført i Brasil, der det ikke var tatt nok hensyn til utslippsverdier før neddemming av myrer, våtmarker etc.