Hvordan fordele vann?

Når klimaet endres, er fordeling av knappe vannressurser krevende. Forskere fra SINTEF og Bioforsk har vært i India for å bistå inderne med kunnskap om fordeling av knappe vannressurser. Metoden «Building block method» fastsetter vannbehovet til ulike sektorer på månedsbasis.

Behovene kobles så med tilgjengelig vann i våte, normale og tørre år, samt forventet situasjon når klimaendringene setter inn for fullt. Forskerteamet har tatt utgangspunkt i vannmagasinet Sri Ram Sagar (bildet) som forsyner nærliggende områder med drikkevann og vann til landbruksarealer. Metodikken har gitt resultater, og det er interesse for en oppfølging.