Hva betyr nå dette skiltet?

Foto: SINTEF

Foto: SINTEF

Norge har avskaffet manuell betaling i mange bomstasjoner for å gå over til helautomatiske systemer. Per i dag finnes det 33 bomringer eller veistrekninger med automatiske bomstasjoner, mens 19 har manuelle stasjoner. På oppdrag fra Statens vegvesen har forskere ved SINTEF gjennomført en brukerundersøkelse blant bilister rundt skilting i forbindelse med bomstasjoner.

Den viste at mange bilister ikke skjønte dagens skilt som har et Kr-symbol, men tolket dette som myntbetaling og manuell bomstasjon – eller at skiltet signaliserte veksling. Det Kr-symbolet egentlig viser til, er betaling med AutoPASS-brikke, og 02012 er telefonnummeret til svartelefon ved Statens vegvesen.