Junk food

Høyt kolesterol bra for kvinner

Er du kvinne, bør du ikke se deg blind på kolesterolverdiene dine. Har du sju i kolesterol, har du en mye lavere dødsrisiko enn dem som bare har fire. For kvinner synker nemlig dødsrisikoen jevnt og trutt med økende kolesterol.

For menn er det noe annerledes: Hos dem er dødsrisikoen høyest under fem, lavest mellom fem og seks, før den øker igjen opp mot sju.

Dette går fram av en fersk forskningsrapport fra NTNU, der funnene baserer seg på hele 52 000 nordmenn som er fulgt gjennom ti år – altså en halv million personår.