Klasserom

Forskere ser på skolen

6 millioner kroner er satt av til forskning på hvordan vurderinger og tilbakemeldinger bidrar til læring i norsk skole. Forskerteamet kommer fra Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU, i samarbeid med SINTEF.

Forskerne skal se på norskfaget, engelsk, kroppsøving og matematikk. Undersøkelsen har en kvalitativ tilnærming, tar for seg seks skoler og strekker seg over fire år.