Kjøresimulator hjelpemiddel for nullvisjon

NTNU/SINTEFs avanserte kjøresimulator ble tatt i bruk høsten 1999. Simulatoren benyttes til å forske på atferden til sjåfører og sammenhengene mellom sjåfør, kjøretøy og vei. Av den grunn er den et meget viktig verktøy innen trafikksikkerhetsforskning.

Simulatoren tilbyr en verden av avansert datagrafikk og full lydgjengivelse. Selv om kjøretøyene står i ro rent fysisk, har man en følelse av å være i bil og kan øve på farlige trafikksituasjoner, bakke-start og rygging og hvordan det er å drive forbikjøring.

I simulatoren kan man finne ut hvordan elektroniske kart, mobiltelefon og navigasjonssystemer påvirker sjåføren, og hvordan slike løsninger bør utformes og brukes slik at de ikke medfører økt risiko. Man kan også teste utforming av nye veier og trafikkløsninger mens de ennå befinner seg på planstadiet, og derved fjerne mulige trafikkfeller før planene settes ut i livet.

Blant oppdragsgiverne er veimyndighetene, transportselskaper, bedrifter som utvikler IKT-løsninger for bil, Telenor Mobil m.fl. Som et ledd i arbeidet med å planlegge en opplæringspakke for ungdommer, har også tjuefire 16-åringer prøvekjørt simulatoren i år. Dette er et område man forventer vil vokse.