Sjøen

Vedkløyver kutter trosser

Firmaet Selstad AS i Måløy leverer trosser med stålkjerne til fiskeri- og oppdrettsbransjen.

Avkapp og feilproduksjon av dette materialet – om lag 50 tonn i året – har vært et avfallsproblem for firmaet i lang tid. Det har nemlig vært umulig å få separert materialene i det.

Asvo Måløy AS tar imot avfall til gjenvinning, og har samarbeidet med NTNU for å få laget en maskin som kan kutte trosser.

Dermed kan plast og metall separeres og gjenvinnes. Maskinen er utviklet ved Institutt for produktutvikling og har tatt utgangspunkt i en helt alminnelig vedkløyver fra Kina. Kløyvedelen ble erstattet med et klippeverktøy og framstår nå som en stor saks. Trosseklipperen skal settes i produksjon i høst.