ung person på laptop

Samfunnsstimulans for unge

Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen skal sammen med SINTEF og Opinion, Edda Media, NRK, Kongsvinger kommune og Plan Norge forske på hvordan sosiale medier kan stimulere ungdom og unge voksne til økt samfunnsengasjement. Prosjektets idé er å designe og utvikle nettbaserte tjenester innenfor de sosiale mediene. Løsningene skal hjelpe virksomheter som har et samfunnsoppdrag å etablere arenaer der ungdom og unge voksne mellom 15 og 25 år kan gi uttrykk for og styrke sitt samfunnsengasjement. Forskningsprosjektet skal gå over fire år og er støttet av Forskningsrådet.