Mann med datamaskin

Engasjement på nett

– Sosiale medier kan fungere som en viktig motkraft til autoritære regimer. I en tid der de tradisjonelle foraene for politisk deltakelse svekkes, er det et gode at flere kan engasjere seg på nett. Det hevder SINTEF-forsker Petter Bae Brandtzæg som også stiller spørsmål om sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube, rett og slett kan redde verden.

Brandtzæg mener vi i løpet av det siste året har sett flere eksempler på hvordan sosiale medier har vært sentrale i spredningen av politisk aktivisme. Han trekker spesielt fram opprøret i Egypt som førte til at president Hosni Mubarak måtte gå av. Et enda ferskere eksempel er den hurtigvoksende grasrotbevegelsen Occupy Wall Street.