bøker

Nye bøker: Pyramidenes geometri

Nye bøker Pyramidenes geometriOle Jørgen Bryn:

APEX – Retracing the Egyptian Pyramids

Tapir akademisk forlag

Hvordan kunne 10 000 arbeidere for tusenvis av år siden løfte på plass flere millioner steinblokker, og til slutt treffe pyramidens toppunkt høyt over bakken, med høy presisjon? Boka tar utgangspunkt i datidens matematikk, måleenheter og murerverktøy, og viser at egypterne hadde en teoretisk modell atskilt fra det fysiske bygget. Modellen gir alle detaljer som er nødvendige for å bygge med høy presisjon – og ligner de systemene som brukes i alle større bygninger i dag. Forfatteren, som er førsteamanuensis i arkitektur ved NTNU. mener at oldtidens egyptere fant opp moderne prosjektering slik vi kjenner det fra ingeniør- og arkitektfagene i dag.