Lege på datamaskin

Helsereform ikke friskmeldt

Kvaliteten på medisinsk behandling har ikke blitt bedre som følge av helsereformen som ble innført i 2002. Det har heller ikke likheten i behandlingstilbudet til pasientene, viser et forskningsprosjekt fra NTNU og SINTEF.

Et representativt utvalg på 1212 sykehusleger fra hele landet deltok. Flertallet av legene som ble spurt, var totalt sett kritiske til reformen. Resultatene tyder på at en stor del av legene opplever at reformen er i konflikt med legeprofesjonen. Årsaken er at økonomiske føringer i større grad blir lagt til grunn for de medisinske prioriteringene som blir gjort nå, enn før reformen ble innført i 2002.