Graphene nanostructure sheet at atomic scale. 3d illustration

Fire nanolaboratorier knyttes sammen

I juni åpnet «The Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility» (NorFab) – en sammenknytting av nanolaboratorier i Trondheim, Oslo og Horten.

Renromslaboratoriene som til sammen danner over 2300 kvm, får nå en felles «inngangsdør». NTNU og UiO driver med grunnleggende forskning og er rettet mot utdanning, Høgskolen i Vestfold har kontakt med og oppdrag for flere industribedrifter i Horten, mens MiNaLab i SINTEF driver med oppdragsforskning og har produksjonskapasitet. NorFab vil sørge for å koordinere investeringer i utstyr, samt lage felles prislister og adgangsrutiner for brukerne.