Det ser ut til at kvinner som får menstruasjon før de fyller 12 år har en annen hormonprofil enn andre kvinner. Dette kan være den biologiske forklaringen.

Tidlig mens kan gå deg til hodet

Fikk du din første menstruasjon før du fylte 12 år? Da er risikoen for at du plages av hodepine og migrene atskillig større enn for andre kvinner.

Kvinner som får sin første menstruasjon før de fyller 12 år, har større risiko for å få hodepine og migrene enn andre kvinner.

Risikoen for å få hodepine og migrene én gang i uka er hele 40 prosent høyere enn for andre kvinner, viser en ny studie fra Nasjonalt kompetansesenter for hodepine ved NTNU og St.Olavs Hospital.

Studien bygger på den store HUNT-undersøkelsen, hvor nærmere 30 000 kvinner i alle aldre har svart på spørsmål om blant annet menstruasjon og hodepine.

– Trenden er lik for både den voksne og den unge populasjonen, også etter at vi korrigerte for andre faktorer som kan ha påvirkning, som for eksempel alder, BMI og bruk av p-piller, forteller Karen Lehrmann Ægidius, som er en av forskerne bak studien.

Hormonprofil som gir hodepine

Hodepine og migrene er en såkalt kvinnesykdom: De gjentatte smertene rammer nemlig mange flere kvinner enn menn. Den nye studien bekrefter tidligere funn om at det er en sterk sammenheng mellom hodepine og kvinnelige kjønnshormoner.

– Det ser ut til at kvinner som får menstruasjon før de fyller 12 år har en annen hormonprofil enn andre kvinner. Dette kan være den biologiske forklaringen, forklarer Ægidius.

Det som kjennetegner hormonprofilen disse kvinnene har, er et høyere nivå av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen i den første delen av syklus, og en hurtig stigning av dette hormonet gjennom hele syklusen.

Når menstruasjonen kommer, faller østrogennivået rask, noe som for noen kvinner kan gi hodepine.

Skal se nærmere på genene

Mye tyder på at det er den spesielle hormonprofilen som har skylda, men forskerne kan foreløpig ikke si det med sikkerhet.

– Det kan også være slik at disse kvinnene har en mer utviklet følsomhet for østrogen eller hormonsvingninger, sier Ægidius.

Med den nye og flere andre hodepinestudier har forskerne nå en mulighet til å gå mer målrettet til verks for å finne årsaker og mulige behandlingsmetoder.

De ønsker blant annet å analysere ulike genvarianter for å se på østrogenforskjeller mellom personer som er plaget av hodepine og de som ikke er det.

Referanse:

Ægidius m.fl., Increased headache prevalence in female adolescents and adult women with early menarche. The Head-HUNT Studies, European Journal of Neurology, 2011, 18: 321–328