Dame med telefon på pride

Mobil mot diktatur

I land med stor tilgang til mobiltelefoner og internett er bruddene på menneskerettigheter langt færre enn i land hvor det er tv, radio og fasttelefon som dominerer medielandskapet. Det viser en undersøkelse utført ved NTNU, der hele 137 land er satt under lupen i en periode på 26 år, fra 1980 til 2006.

I et tv-dominert land kan myndighetene fôre folk med propaganda, mens internett og mobil har den motsatte effekten: Her har sannhetsvitnene kanaler ut mot verden.