vindmølle

Med gigantmøller offshore som mål

Illustrasjonsfoto: Trude Refsahl/Statoil

Illustrasjonsfoto: Trude Refsahl/Statoil

Hva må til for å kunne bygge en flytende vindmølle på 10 MW? Dette og flere andre spørsmål skal EU-prosjektet HiPRWind ta seg av. SINTEF skal delta i to av ti arbeidspakker. Prosjektet HiPRWind (High Power, High Reliability Offshore Wind Technology) skal i løpet av fem år legge det nødvendige grunnlaget for å levere en fullt ferdig og funksjonell offshore vindmølle.

Turbinen skal kunne produsere 10–20 MW. Sammenligningsvis er den elektriske effekten av en moderne vindturbin mellom 300 og 6000 kW. For å kunne prøve ut nye forskningsresultater bygges det en testplattform på ca 1 MW. Den skal stå ferdig i Biscayabukta utenfor Nord-Spania om tre år.