vindturbin

45 mill til offshore vindturbin

Norges forskningsråd har tildelt 45 millioner kroner til å utvikle, bygge og installere en flytende testturbin på ca 225 kW til offshore vindforskning. Testturbinen blir den første i sitt slag i verden, og tilgang på data herfra vil bli en viktig brikke videre for både forskning og industri. Forskerne ser blant annet for seg at de kan prøve ut nye kontrollsystemer for vindturbinen, alternativ utforming av ulike deler av vindmøllen, og ulike ankringssystem.

Bak søknaden står de to norske sentrene for miljøvennlig forskning på offshore vind, Nowitech og Norcowe, med partnere fra Christian Michelsens Research, Universitetet i Bergen, SINTEF, NTNU og Institutt for energiteknikk (IFE).