Lemen

Lemendød truer fjellreven

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Det er mye lemen i fjellet i år, og den har kommet tidlig. Det betyr også at den kan dø ut tidlig – så tidlig at den utrydningstruede fjellreven vil få problemer, mener naturforskere ved NTNU. Fjellreven lever nemlig i stor grad av smågnagere og har vellykket yngling bare i gode lemenår. Dersom sammenbruddet i lemenbestanden kommer før fjellreven har fått valper, får den sårbare arten et overlevelsesproblem.