bøker

Tidlig skoletrøtt

Norske elever opplever at konkurransen og prestasjonspresset øker hvert eneste år fra fjerde til tiende klasse. Samtidig avtar motivasjonen og innsatsen for hvert år som går. Det viser en undersøkelse som omfatter nesten 9000 elever i 22 kommuner.

Undersøkelsen er utført ved NTNU, og viser også at elevene gradvis ber om mindre hjelp til oppgaver de ikke forstår, og gradvis opplever mindre støtte fra lærerne. Funnene er bekymringsfulle, og forskerne trekker fram mangel på tilpasset opplæring og liten valgfrihet som noen mulige årsaker.