Granskog

Sykere elg i sør

Foto: Wikipedia

Foto: Wikipedia

Elgen på Sørlandet har betydelig dårligere helse enn den som holder til lenger nord og på Østlandet. Sørlandselgen sliter med både nyretrøbbel og beinskjørhet, og forskere ved NTNU undersøker nå om en av årsakene kan være høye konsentrasjoner av tungmetaller. Agderfylkene er nemlig mest utsatt for sur nedbør fra resten av Europa, som frakter med seg en rekke tungmetaller.