See me! Feel me! Touch me!

Hva er det egentlig som skjer når vi forstørrer eller krymper bilder på touchskjermen? Og hvorfor går det ikke med hansker på?

Touch screen – eller berøringsskjerm – har utviklet seg over tid. Selv om mange smarttelefoner og personlige digitale assistenter (PDA) har hatt berøringsskjermer lenger før Apple kom på markedet, ble iPhone i 2007 en av de første brukerorienterte smarttelefonene med berøringsskjerm. På dette displayet kan brukeren zoome bilder ut og inn, rette opp tekst ved å plassere fingertuppen bak ordet, dra ikon ut og inn, eller bla seg gjennom kontaktlister.

Vi skiller mellom to typer teknologier brukt i berøringsskjerm på mobil: kapasitiv (ledeevne) og resistiv (evne til å yte motstand mot elektrisk strøm).

En kapasitiv skjerm baserer seg på elektrisitet og fungerer ved å fange opp ledningsevnen til huden på fingertuppen vår. Skjermen er dekt av et transparent, ledende materiale. Når fingertuppen berører skjermen, fordreies det lokale elektromagnetiske feltet. Denne endringen brukes av sensorene til å indikere at posisjonen til objektet har blitt en annen. Når et lite kart forstørres på displayet – gjennom at vi setter to fingrer på skjermen og drar det utover, er det fordi posisjonene og forholdet mellom de to punktene måles og kalkuleres slik at alt forstørres i riktig målestokk.

En kapasitiv skjerm trenger lite av trykk – bare en lett berøring – for å reagere. Men siden den er basert på elektrisitet, vil ikke en penn eller en hanskekledd finger fungere. Eksempel: iPhone.

Resistive berøringsskjermer består av flere lag. Ved trykk på skjermen presses det ytre laget inn mot det neste, og det skapes en elektrisk strømning som måles både horisontalt og vertikalt. Denne fastsetter eksakt posisjon for trykket og registrerer input fra bruker.

Teknologien har vært mest brukt i forbrukerelektronikk, og benyttes fortsatt i kassaapparater i butikker og mange håndholdte apparater. Resistive skjermer sørger for et meget nøyaktig input fra ethvert objekt – enten det er finger, penn eller håndflate. Eksempler: Nintendo, HTC-telefon.

Optiske skjermer benyttes for å informere flere – i større format. Skjermen er gjerne felt ned i et bord med en infrarød lyskilde under som registrerer skygger når vi drar/trykker på skjermen. Lyssperringen reflekteres tilbake til et infrarødt kamera på innsiden. Eksempel: Microsoft Surface Technology.

Åse Dragland

Illustrasjon: www.doghouse.no

Kilde: Lars Skjelbek, NTNU