Dokument med dårlige økonomiske resultater

Robust produksjon for Whirlpool

Foto: MorgueFile

Foto: MorgueFile

EU-prosjektet GRACE (2010-2013) skal jobbe med en mer robust og fleksibel produksjon for den store, amerikanske aktøren Whirlpool. Bedriften har flere fabrikker i Europa, og effektivitet og kvalitet på varene er viktig for å opprettholde arbeidsplasser.

I dag skjer det en kvalitetskontroll til slutt i produksjonslinja, men det finnes lite av kobling mellom hva som er bra/dårlig og justeringsmuligheter for produksjonen. Gjennom data fra Whirlpool vil forskere fra SINTEF splitte opp produksjonslinja i distribuerte enheter, finne ut hvilke parametere som påvirker kvaliteten mest – og lage koblingslinjer mellom disse ved bruk av adaptiv styring.

Se: http://grace-project.org