Nordisk master i sjømat

Nordisk ministerråd har gitt støtte til et nytt, nordisk masterprogram i sjømatkvalitet, som vil omfatte både produksjon, foredling og distribusjon.

Programmet utvikles i et konsortium med deltakere fra Island, Sverige, Danmark og Norge. Fra Norge deltar Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og NTNU.