Dement mann og datter

Kan teknologi hjelpe demente?

Hvordan skal teknologi brukes i omsorgen for de som rammes av Alzheimers sykdom?

SINTEF jobber for tiden med flere pilotprosjekter på området for å prøve ut hvordan teknologien kan brukes på best mulig måte for helsevesenet og personer med demens. Teknologi, tjenester og organisering må ses i sammenheng. Om for eksempel gps-sporing av personer med demens skal benyttes: Hvem skal følge opp sporingen? Og er en pasient med gps trafikksikker nok til å bevege seg blant biler?

Forskerne jobber også med hjelpemidler for gjenfinning av glemte ting ved hjelp av mobil og rfid, samt prosjekter om tjenester for å forbedre livet til den demensrammede og pårørende.