ung person på laptop

Dyrt frafall

Hver tredje elev i norsk videregående skole fullfører ikke. Dette koster landet fem milliarder kroner for hvert årskull, viser beregninger gjort ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.

Tallet baserer seg på at disse elevene vil få dårlig betalte jobber og dermed bidra med mindre skatteinntekter til stat og kommune, og på at mange av dem vil havne på trygd.