Ultralyd maskin

Bedre diagnose av hjertefeil

Medfødt hjertefeil forekommer hvert år hos rundt 600 nyfødte i Norge.

En ny ultralydmetode utviklet ved NTNU vil gjøre det lettere å diagnostisere feilen. Metoden gir bedre bilder av blodstrømmen i lungevenene hos den nyfødte og kan bli et viktig supplement til dagens ultralydmetode.