Arktisk landskap

Arktisk teknologi

Skal Norge kunne operere bærekraftig og trygti arktiske områder, trengs teknologi utviklet for nettopp disse forholdene. Forskere ved NTNU har gjennom mange år bygd opp spisskompetanse på arktisk teknologi, både langs kyst og offshore.

I desember tildelte Norges forskningsråd NTNU et nytt senter for forskningsbasert innovasjon (SFI): Senter for bærekraftisk arktisk kyst- og maritim teknologi. Senteret skal utvikle ny teknologi med utgangspunkt i klima- og sikkerhetsproblematikk. Industripartnere omfatter tungvektere som Statoil, Aker, Total og Shell.