Øyeblikkelig diagnostikk

Om få år slipper fastlegene å sende inn blodtester og celleprøver til laboratoriet. En liten brikke gjør jobben med én gang.

RASK ANALYSE: SINTEF-forsker Liv Furuberg (innfelt) tilsetter bare litt blod – som fordeler seg i kanalene i brikken og gir riktig diagnose. Foto: Werner Juvik

RASK ANALYSE: SINTEF-forsker Liv Furuberg (innfelt) tilsetter bare litt blod – som fordeler seg i kanalene i brikken og gir riktig diagnose.
Foto: Werner Juvik

En blodprøve der proteininnhold, gener og andre forhold skal avleses, krever i dag en rekke omstendelige handlinger som sentrifugering, varmebehandling, blanding med enzymer og oppkonsentrering av sykdomsmarkører. Prøvene sendes derfor inn til sentrale laboratorier for analyse, og det går gjerne uker før resultatene kommer.

Det samme skjer om legen sjekker deg for livmorhalskreft og skraper en celleprøve fra livmorhalsen. Prøvene må inn, og studeres ofte under mikroskop. Feilprosenten kan bli stor når diagnosen «unormalt utseende» baserer seg kun på erfarne øyne.

Automatisert

EU-prosjektet MicroActive har utviklet et integrert system basert på mikroteknologi og bioteknologi, som skal kunne diagnostisere en rekke sykdommer automatisk på legekontoret.

Den nye helsebrikken, eller mikrochipen, ser ut som et kredittkort og inneholder et helt laboratorium. I EU-prosjektet har livmorhalsceller for å diagnostisere kreft vært brukt som case, men brikken kan i prinsippet sjekke for flere sykdommer som skyldes bakterier, virus og enkelte kreftformer.

SINTEF har vært koordinator i prosjektet som også har hatt med universiteter, sykehus og forskningsinstitutt fra Tyskland og Irland. Den norske bedriften NorChip hadde ideen til brikken, og har utført fullskala tester i prosjektet.

Avansert «kredittkort»

Brikken inneholder en rekke supertynne kanaler. Her finnes det kjemikalier og enzymer i riktig blanding for hver enkelt analyse. Når pasientprøven suges inn, blandes samtlige av stoffene.

– Helsebrikken kan undersøke deg for åtte sykdommer, forteller Liv Furuberg og Michal Mielnik ved SINTEF. – Felles for sykdommene er at de påvises gjennom spesielle biomarkører eller «merkelapper» som finnes i blodprøven.

Det kan handle om proteiner som skal finnes eller ikke finnes, DNA-biter eller enzymer. Den lille chip-en kan foreta hele prosessen som et stort laboratorium gjorde tidligere.

Det går ikke bare raskere, diagnosen blir også langt mer nøyaktig. Legen setter bare kortet inn i en liten maskin, tilsetter noen dråper prøve fra pasienten via et rør i kortholderen – og så kommer resultatet. Forskere ved MiNaLaB på SINTEF har utviklet en rekke teknikker for å kunne tolke resultatet når biomarkørene er funnet, og leser blant annet av i et optisk instrument der de ulike markørene festes til hver sine fluorescerende molekyl som sender ut svake lys.

– Lab on a chip-prosjektene ved SINTEF har vist at det er mulig å utføre raske, enkle diagnostiske analyser ved hjelp av mikrobrikker, og vi jobber nå med flere typer brikker – blant annet en proteinanalysebrikke for akutt betennelse, sier Liv Furuberg.

Masseproduksjon

Bedriften NorChip har nylig startet opp et toårig EU-prosjekt for å industrialisere brikken fram til masseproduksjon samtidig som markedsmuligheter og industrielle samarbeidspartnere vurderes.

Fagsjef Frank Karlsen opplyser at bruken av brikken vil kunne utvides til at pasienten selv kan ta prøver hjemme, og regner med at slike spesialsystem for prøvetaking vil bli tilgjengelig for uttesting i løpet av få år.

Åse Dragland