Miljøgode sammen

Fem norske rederier er gått sammen om å dele kunnskap og erfaring for å spare drivstoff og redusere klimagassutslipp. Ingenting skal være hemmelig mellom rederiene, så lenge det dreier seg om å minske miljøbelastningen fra skipsfarten. Prosjektet Energy ManagementIn Practice (EMIP) er et miljøprosjekt, med fokus på energieffektivitet.

Prosjektet har knyttet til seg Marintek for å bidra i arbeidet med å kvalifisere tiltak samt verifisere målenøyaktighet i målesystemene som respektive testskip enten er eller skal instrumenteres opp med.