Lavenergihus ikke nok

Hvor godt et lavenergihus fungerer, avhenger i stor grad av brukerne. Den menneskelige faktor må derfor tas inn i prosjekteringsplanene for slike bygg, mener forsker Judith Thomsen ved SINTEF Byggforsk.

Thomsen har sammen med sine kolleger gjennomført en litteraturstudie av hvordan passiv- og lavenergihus oppleves av brukerne, og forteller at energiforbruket varierer svært mye fra beboer til beboer – selv om husene er helt like. Hovedkonklusjonen er at dersom brukerne ikke benytter teknologien på den måten den er tenkt, blir ikke energiregnskapet som beregnet.