MINIPORTRETTET: Marit Tyholt

Hva forsker du på nå?

Akkurat nå går alle krefter med til å forme vår søknad om å bli forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på «Zero Emission Buildings», nullutslippsbygg på norsk. Vi søker om å få et stort samarbeidsprosjekt mellom SINTEF-NTNU og byggenæringen. Vi kom med i gruppen av søknader som gikk videre til fase to. Nå må vi jobbe for fullt fram til 3. desember og forhåpentligvis bli ett av de fem til sju FME-sentrene.

«Dette er bygg som ikke skal bidra med noen form for klimabelastning.»

De siste årene har vi jobbet mye med lavenergihus og hatt stor aktivitet på passivhus. Nullutslippshus er enda et skritt videre: Dette er bygg som netto ikke skal bidra med noen form for klimabelastning. Og da snakker vi om hele livsløpet, helt fra materialene er produsert til de er innlemmet i bygget.

Hvorfor er dette viktig?

At Norges forskningsråd vil etablere FME-sentrene, handler om en storinnsats for å få redusert globale klimagassutslipp. Vi snakker om store summer. Bare for vårt felt vil det handle om 320 millioner kroner over åtte år fra Norges forskningsråd, byggeindustrien og med egeninnsats fra NTNU og SINTEF. Sentrene skal sørge for konsentrert forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet. Vi representerer byggesektoren som i både europeisk og global målestokk står for betydelige klimagassutslipp.