Klekketid i juleveden

Er du bekymret for småkrypene som følger med juletreet inn? Glem det, det er ikke der krypene kommer fra. I vedkassa, derimot – der er det sommer og klekketid.

– Alle småkryp som kommer inn med juletreet, dør av stuevarmen og tørken, de fleste i løpet av de første timene. Risikoen for at de skal spre seg i noen radius fra treet, er forsvinnende liten.

– Noen få små edderkopper kan kanskje overleve en dag eller to, og det samme med noen små biller.

Det sier Vera Sandlund, universitetslektor i biologi ved NTNU. Hun mener at det er andre steder man heller burde tenke over, men uten å bli hysterisk:

– Risikoen for å få dyr med inn med veden er mye større. Alle slags småkryp kan følge med veden inn fra utestabelen. Både dyr som lever på veden, og biller som har forpuppet seg inne i veden, kan da tro det er sommer og klekke i ganske stort antall.

Vedkassa er klekkeri

Dette med insekter og annet i veden er ikke noe uvanlig, ifølge Sandlund:

– Mellom barken og veden finnes alltid småkryp som er så store at de kan sees uten forstørrelsesglass. De man som oftest oppdager, er edderkopper eller vevkjerringer som piler rundt på gulvet.

Sandlund forteller at alle disse småkrypene dør langsomt av tørke i stua, eller raskt i vedovnen. Men hva med stabelen?

Når veden blir liggende ubrukt inne over noen uker, opplever mange at biller som har ligget som pupper mellom barken og veden, klekker. De vil da sverme mot vinduene. Dette gjelder særlig barkbiller og trebukker, og antallet kan virke voldsomt stort.

Det vil jo også gjerne vare noen dager, slik at stadig nye individer dukker opp. De kan fly rundt en stund, men de lever ikke lenge i stuevarmen. Og så vil de etter hvert bli liggende døde i vinduskarmen.

– Det er ikke stort å gjøre med dette, sier Sandlund.

– Én måte er å ikke ta inn mer ved enn dagsbehovet hver dag. Da havner dyra i ovnen. Vil man unngå dette helt, må man fyre med vedbriketter eller slutte helt med vedfyring.