Forskershow

Forsker Grand Prix er Forskningsrådets nyeste formidlingskonsept og skal gjennomføres hver høst under Forskningsdagene. Konseptet krever ti forskere, en scene, en sal, et dommerpanel og et publikum. Forskerne får fire minutter hver til å presentere sitt prosjekt, og den flinkeste/morsomste vinner.

I tillegg til panelets dom gir publikum poeng med mentometerknapper. FGP ble i år gjennomført med stor suksess i Bergen, Stavanger og Trondheim. I Trondheim vant Ida Aglen med sitt doktorgradsprosjekt om rørvibrasjoner på havbunnen.