Er lærerutdanningen god nok?

Kunnskapsdepartementet har engasjert SINTEF til å kartlegge hvordan lærerstudenter, ansatte ved utdanningsinstitusjoner, praksislærere og skoleledere oppfatter kvaliteten på lærerutdanningen. Prosjektet skal finne ut hvilke kvaliteter de fire målgruppene legger vekt på og hvordan de vurderer dagens lærerutdanning.

Rapport forventes tidlig i 2011. I 2013 blir de første allmennlærerne etter ny ordning ferdig utdannet, og spørreundersøkelsen blir da gjentatt med de samme gruppene for å se hvordan situasjonen har utviklet seg.