Lite hjelp i metformin

Preparatet metformin har ingen effekt på verken svangerskapsforgiftning eller svangerskapsdiabetes.

5–10 prosent av alle kvinner i fruktbar alder har en hormonforstyrrelse som kalles PCOS (polycystisk ovariesyndrom).

PCOS-kvinner har ofte økte nivåer av mannlige kjønnshormoner; de har sjelden eller ingen menstruasjon; og de lider av insulinresistens. Mange PCOS-kvinner er også overvektige.

En annen fellesnevner er at kvinnene kan ha problemer med å bli gravide. Og om de blir det, opplever de ofte komplikasjoner i svangerskapet: De har noe økt risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes og/eller svangerskapsforgiftning, og for å føde for tidlig.

Preparatet metformin brukes i dag i behandling av flere av PCOS-symptomene. Det har blitt ansett som en vidundermedisin for PCOS-kvinner, også mot komplikasjoner i svangerskapet.

Nå viser det seg at preparatet ikke har så stor effekt som først antatt.

Usikre effekter

Metformin har få bivirkninger og er relativt rimelig. Flere små studier har tydet på at preparatet reduserer forekomstene av spontanaborter og gir færre tilfeller av svangerskapsdiabetes.

– De tidligere studiene var små og retrospektive, og metformin ble ikke sammenlignet med placebo (narremedisin). Vi ønsket derfor å undersøke en større gruppe og følge dem framover i tid. Det ville gi et riktigere bilde av effekten hos PCOS-kvinner som allerede var blitt gravide, sier Eszter Vanky,

Hun er overlege ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital og forsker ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU.

Skuffende funn

I ”PregMet-studien” deltok 11 norske sykehus og 273 gravide kvinner med PCOS. Under forsøksperioden ble pasientene delt i to grupper: Den ene halvdelen fikk metformin, den andre fikk placebo (narretabletter).

Forskerne håpet at resultatene fra studien skulle bekrefte at metformin hadde god effekt, slik at de i framtiden kunne hjelpe flere PCOS-kvinner under svangerskapet. Resultatet var derfor både overraskende og skuffende:

Funnene viser at Metformin brukt på en tilfeldig sammensatt gruppe av PCOS-kvinner ikke har noen påvirkning når det gjelder svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes og barnets fødselsvekt.

– Dette gir oss ingen holdepunkter for å anbefale metforminbehandling av PCOS-kvinner i graviditeten, sier Vanky.

Studien viser imidlertid at det er noe mindre vektoppgang hos kvinner som tar metformin i svangerskapet, og at det hos en undergruppe av PCOS-kvinner muligens kan redusere for tidlig fødsler.