Ved god helse

Transformatorer er viktige komponenter i sentral- og regionalnettet. Nær halv-parten av transformatorene i Norge er nå ca. 30 år, som var dimensjonert levetid da de ble levert. Kraftbransjen har sett for seg en storstilt utskiftning av disse dyre komponentene, med påfølgende fare for forsyningssikkerheten.

Mange har gått rundt og trodd at transformatorparken i Norge har vært nær en kollaps, men nå kan forskere ved SINTEF Energi slå fast at selv om transformatorene begynner å dra på årene, er tilstanden gjennomgående god, og at de kan friskmeldes som følge av at driftstemperaturene har vært holdt lave.