vindmølle

Strenge norske energikrav

Norske energikrav til bygg er blant de strengeste i Europa, viser en rapport SINTEF Byggforsk har laget på oppdrag frå Kommunal- og regionaldepartementet. Sammenligning mellom ulike land er vanskelig, men ifølge rapporten kan man likevel slå fast at Skandinavia og Nederland har de strengeste energikravene.

De norske forskriftene stiller krav til lavt varmetap gjennom de ytre konstruksjonsdelene. I tillegg er verdiene for varmeisolering som er nødvendig for å tilfredsstille forskriftene i TEK10 I Norge, trolig nær kostnadsoptimale. Norge har også sterkest fokus på en robust bygningskropp, dvs. Energitiltak som minsker oppvarmings- og kjølebehov.