bøker

NYE BØKER: Skole i endring

NYE BØKER Skole i endringTrond Buland m.fl.

Skoleutvikling i praksis

Universitetsforlaget

Hva er den gode skole? Denne antologien løfter fram ny kunnskap om utviklingsprosesser i skolen, og henter kunnskap fra skoleutviklingsprosjekter der skole, skoleeier og eksterne kompetansemiljøer har samarbeidet om å endre praksis. Hver artikkel konkretiserer ny lærdom som har oppstått når teori omsettes til praksis, og mennesker begynner å tenke og handle annerledes.

Alle tekstene handler direkte og indirekte om endringsledelse. Det dreier seg om praksisaktiviteter som fører til endring, og om ledelse og samarbeid som drivkraft for endring

Buland er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.