Nye bøker: Falske venner

Lise Richter Lorentzen

Norsk-fransk ordbok over lumske likheter

Unipub

Har du noen gang skullet kjøpe sukker (farin) i en fransk butikk, tatt med deg en pose det sto «Farine» på, for siden å oppdage at du hadde kjøpt hvetemel? Farin og farine er typisk eksempel på to ord som er «falske venner»: nesten likelydende ord i ulike språk, men med helt ulik betydning. Nå foreligger en hel ordbok om slike språklige paralleller, knyttet til norsk og fransk.

Det er et oppslagsverk med 466 fransk-norske ordpar av denne typen, med kommentarer til hvert par. Boka henvender seg til et bredt publikum, fra skoleelever til avanserte brukere av fransk.

Lorentzen er førsteamanuensis i fransk språk ved NTNU.