Klimahjelp til japanerne

Norsk oppfinnelse kutter Japans CO2-utslipp. Gevinsten tilsvarer fjerning av 500 000 biler.

I skyggen av vår hjemlige klimadebatt har Japan brukt norske forskningsresultater til å bli foregangsland for klimavennlig oppvarming av tappevann.

Japanere flest varmer vannet på varmtvanns-tanken med gassbrennere. Men to millioner husstander og bedrifter har valgt spesiallagde varmepumper i stedet. Under dekslet sitter nøkkelteknologi med opphav i et pionérarbeid ved SINTEF og NTNU.

Hadde alle nordmenn hatt slike varmepumper til å varme tappevannet sitt, kunne Norge spart energi tilsvarende helårsdrift i to og et halvt Kårstø-gasskraftverk, ifølge beregninger SINTEF har gjort. I fjor sparte disse varmepumpene Japan for et utslipp av 1,1 millioner tonn CO2, ifølge SINTEFs beregninger. Kuttet der borte utgjør 2,6 prosent av Norges CO2- utslipp. Det tilsvarer varig parkering av en halv million moderne personbiler.

Varmepumper er kjent for å spare strøm når de brukes til romoppvarming. I de fleste av dem fraktes varmen av kjemikalier. Men takket være et forskningsgjennombrudd som NTNU-professor Gustav Lorentzen (1915–95) oppnådde for 20 år siden, kan varmepumper bygges for å bruke ett av naturens egne stoffer i stedet – nemlig CO2. Da blir de gjerrige på strømmen også når de produserer rykende varmt vaskevann.

Brukt i varmepumper bidrar ikke CO2 til drivhuseffekten, selv om stoffet skulle lekke ut. CO2-en som sirkulerer i varmepumpa, «lånes» nemlig fra industriavgasser som ellers ville ha sluppet rett ut.

Regnestykke i pluss

– Uten CO2-varmepumpene ville brukerne i Japan vært henvist til å varme vannet ved å brenne gass. Nå bruker de litt strøm i stedet, riktignok fra fossilt fyrte kraftverk, til å drive ei varmepumpe. Men fordi disse er så energieffek-tive, går miljøregnestykket solid i pluss, sier SINTEFs Petter Nekså som har vært med på å utvikle løsningen.

Hydro sikret seg tidlig rettighetene til å kommersialisere den norskutviklede CO2- teknologien.

Fra Hydro-systemet kjøpte japanske Denso i 2000 retten til å bruke patentet i tappevannsvarmepumper for boliger. Seinere er tilsvarende avtaler inngått med to andre store japanske leverandører.

– Ikke alle CO2-varmepumper som instal-leres i Japan, bygger på vårt patent. Men det er SINTEF og NTNUs pionerarbeid som har satt i gang hele denne utviklingen der borte, sier Nekså.

Hotell og sykehus

Japanerne bruker mer varmtvann enn oss, fordi det er vanlig å ta karbad daglig. For norske boliger finnes ennå ingen passende modell av CO2- varmepumpa. De japanske blir for store og dyre.

– I Norge vil det i første omgang være bedrifter, hoteller og sykehus som kan installere slike varmepumper. En håndfull bedrifter har alt gjort det. Men det er fullt mulig å utvikle versjoner som passer også for norske husholdninger, sier Petter Nekså.

Svein Tønseth