biola

Forebygger eksem

Probiotiske bakterier finnes I noen syrnede melkeprodukter. En studie som har fulgt 414 gravide kvinner og deres barn, fra svangerskap til barnets toårsalder, konkluderer med at disse bakteriene har helsefremmende effekt: Dersom mor drikker ett glass Biola daglig under svangerskap og amming, spares mange barn for eksem. Bakteriene reduserer forekomsten av eksem hos barna fram til toårsalder med 40 prosent. Dette er den første studien som viser at inntak hos mor alene virker forebyggende.