Prostituert

Horekunder på uføretrygd

Hver tredje uføretrygdede mann har kjøpt seksuelle tjenester. Det viser en norsk undersøkelse utført av professor Berit Schei ved NTNU og seniorforsker Hein Stigum ved Folkehelseinstituttet. De har gått inn i materialet fra de tre siste store kartleggingene av nordmenns seksualvaner (1992, 1997 og 2002). Her fant de også at horekunder debuterer tidligere enn før, har flere sexpartnere og har oftere ubeskyttet sex enn menn flest. Av 608 sexkjøpere i statistikken er 585 menn. Den gode nyheten er at yngre ser ut til å kjøpe mindre sex enn eldre.