Varsel mot utforkjøring

Et nytt norsk datasystem varsler om du har kurs mot grøfta.

For seks år siden begynte arendalsbedriften WayPilot å utvikle en generasjon informasjonssystemer som skal varsle bilføreren om at bilen forlater kjørefeltet uten at blinklyset er tatt i bruk.

Bilindustrien har gjennom flere år vært opptatt av å utvikle teknologi som skal gi føreren støtte i kjøringen, og har systemer i dag som enten kan kjøpes, eller som er montert i nye biler. Sikkerhetsmessig utstyr som dette har vist seg å redusere både møte- og utforkjøringsulykker i trafikken.

– Felles for mange av systemene for kjørefeltstøtte er at de benytter videokamera til å orientere seg i veibanen, forteller forskningsleder Terje Moen på SINTEF. – Ulempen er at snø og skitt vinterstid kan dekke for den visuelle veimerkingen, og da er slike systemer lite verdt. Også utslitt og manglende veimerking setter videobaserte systemer ut av funksjon. I så måte er det norske produktet unikt.

Testet i bilsimulator

Den norskutviklede sikkerhetspakken omfatter for det første antenner som er montert langs dørstokken i bilen. I tillegg kommer utstyr i veibanen: RFID-transpondere og en form for kombinert radiosender/mottaker støpt inn i et robust plasthylster som plasseres ned under asfaltens slitelag langs veinettet.

– I et samarbeid mellom Statens vegvesen, WayPilot og Innovasjon Norge fikk SINTEF i oppdrag å teste ut WayPilot. Systemet ble blant annet testet av 20 forsøkspersoner i SINTEFs og NTNUs kjøresimulator. Hovedmålet var å finne ut den beste måten å varsle føreren på, men vi så også på robusthet i teknologien samt markedsmuligheter, sier Moen.

Opprinnelig var varslingen om at bilen var i ferd med å forlate veibanen, tenkt å gå via en smartmobil.Men under testforsøkene i simulatoren ble alternative varslinger med vibrasjon i sete og ratt prøvd ut.

– Forsøkspersonene vurderte vibrasjonsvarsling som bedre enn mobilvarsling, og rangerte vibrasjon i ratt over vibrasjon i sete, sier Terje Moen.

Krever infrastruktur

På testveistrekningen mellom Melhus og Sandmoen utenfor Trondheim har Statens vegvesen i dag utplassert RFID-transpondere. Nå blir det opp til etaten å vurdere større installasjoner på norske veier.

– Det interessante med produktet er at det også kan bygges ut. En form for elektronisk barrikade som simulerer en midtdeler, kan bygges inn i systemet og kobles opp mot rattet. Systemet kan ettermonteres i gamle biler, opplyser Moen.

 

Åse Dragland