Heldagsskole er bra

Utvidet skoledag kan bidra til å styrke elevenes læring og motvirke reproduksjon av sosial ulikhet i skolen. Det skriver SINTEF i sin sluttrapport der utvidet skoletilbud til 68 norske skoler er evaluert. Evalueringen viser at skolene som har deltatt, har positive erfaringer. Skoleledere og skoleeiere ser på utvidet skoledag som et tiltak for å fremme læringsmiljø og læringsutbytte. Elevene trenger tid til å arbeide med fagene, røre på seg og ha sunne måltider. Erfaringene fra Prosjekt leksehjelp og Prosjekt utvidet skoledag er spredt gjennom åpne konferanser flere steder i landet.