Bønder og kjærlighet

66 prosent av bøndene er gifte, mens bare halvparten av befolkningen ellers har giftering på fingeren. Bøndene skiller seg dessuten langt sjeldnere enn den øvrige befolkningen.

Dette viser forskning utført av Gro Follo ved Norsk senter for bygdeforskning, NTNU. Den avdekker også en tendens til at flere og flere bønder likevel bryter ut av ekteskapet. Tall fra 1979 viser at bare én prosent av bøndene den gangen var skilte eller separerte. I dag er denne andelen oppe i åtte prosent.