Blueprint av oljerigg

Søker suksessformel

Megaprosjekter – for eksempel innenfor olje- og byggebransjen – koster enorme summer og medfører ofte store interessekonflikter. Kompleksiteten øker med teknologiske krav og politiske restriksjoner. De er derfor langt vanskeligere å gjennomføre med suksess enn mindre prosjekter.

Statoil og NTNU har inngått en samarbeidsavtale med University of California for å studere suksessfaktorer i megaprosjekter. Målet er å utvikle ny praktisk organisasjonskunnskap – som igjen skal føre til bedre prosjektledelse og forretningsdrift på nye markedsarenaer.