Sjøen

Penger til taredyrking

Forskere ved SINTEF har fått støtte fra Forskningsrådets program «natur og næring» til å videreføre sitt arbeid med å framstille biodrivstoff av tare. Støtten skal blant annet gå til å bygge opp kompetanse for dyrking av tare i Norge. Det skal jobbes med to arter: sukkertare og butare. Artene vokser raskt og har høyt innhold av karbohydrater og er derfor svært gode kandidater med tanke på dyrking og bruk til drivstoff. Forskerne ser for seg samlokalisering av taredyrking og fiskeoppdrett, fordi tareskogen gir utmerket oppvekstområde for fiskeyngel.

Klimautfordringene og debatten om biodieselavgift gjør dyrking og anvendelse av makroalger ekstra aktuell, da resultatet er drivstoffet bioetanol, som ikke er underlagt noen miljøavgift.