NYE BØKER: Hva er farge?

Arne Valberg (red.)

Fargenes verden

Tapir Akademisk Forlag

 

Alt vi ser i dagslys, har farge. Men hva er egentlig farge, og hva betyr farger for dyr og mennesker? Hvordan virker de på oss? Hva er stygt, og hva er pent? Spørsmålene er mange, og i denne boka har studenter fra ulike studieretninger ved NTNU beskrevet fargenes mange roller i vår hverdag. Det er blitt en utforskning av lys og fargers verden og en ferd gjennom naturvitenskap, kunst og kultur. Boka gir også innsikt i sammenhengen mellom vår teoretiske forståelse av farger og vår personlige opplevelse av dem.

Forstudiet til boka ble gjennomført som et delprosjekt i det tverrfaglige masterkurset Eksperter i team.