SUPERMIKROSKOP «SER» ATOMER

Et nytt supermikroskop som kan forstørre over åtte millioner ganger, er installert ved Institutt for fysikk, NTNU. Det gjør det mulig å studere atomene et materiale er oppbygd av. Bildene i det nye mikroskopet lages av elektroner som sendes gjennom materialet. Prøven som studeres, må derfor være ekstremt tynn. I tillegg til avbildning gir mikroskopet muligheter for analytiske studier. Ved å analysere den utsendte røntgenstrålingen som dannes når elektronene går gjennom en prøve, og så måle hvor mye energi elektronene mistet på veien, får man kunnskap om kjemiske og elektroniske forhold og bindinger mellom atomene.

Forskerne studerer flere typer materialer til bruk i informasjons- og kommunikasjonsteknologi, aluminiumslegeringer, solceller, katalysatorer og hydrogenlagring. Gruppa ved NTNU har et nært samarbeid med forskere ved SINTEF Materialer og kjemi, og med industrien.

Mikroskopet kostet 12,6 millioner kroner, og er blant de beste som finnes. Dets fulle navn er «analytisk feltmisjons transmisjonselektronmikroskop » – forkortet FETEM. nOrganisasjon