Håndtrykk

Norsk-japansk legering

Hydro, NTNU, SINTEF og Norges forskningsråd skal samarbeide med Toyama University ogTokyo Institute of Technology i Japan om krevende problemstillinger knyttet til aluminiumlegeringer.

Avtalen om forskningssamarbeidet ble undertegnet i høst i Norges ambassade i Tokyo. Kompetanseprosjektet har en økonomisk ramme på 10 millioner kroner og skal gå over fire år. Japansk industri er ikke direkte involvert i prosjektet, men deltar via sine gode kontakter mot de to japanske universitetspartnerne.